Initiative Trockene Nacht - Guter Tag - Rat und Hilfe für Bettnässer und Enuresis-Patienten

(Gece) Yatak Islatma = Enürezis

Enürezis, çocukların beş yaşını doldurduktan sonra uyurken altlarını ıslatmasına denir. Çocukların çoğunda o yaşa kadar gelişmiş olan psikolojik ve fizyolojik olgunluk derecesi, onlara idrar torbasını kendi iradeleriyle kontrol etme imkanını vermektedir.

Rakamlar

Çocuklardan 5 yaş grubundakilerin %15, 7 yaş grubundakilerin %10 ve 10 yaş grubundakilerin yaklaşık %6’sı hemen hemen sürekli olarak halen geceleri yatak ıslatmaktadır. Erkek çocukları, kız çocuklarına nazaran iki katı oranında daha fazla bu duruma maruz kalmaktadırlar. Yatağı ıslatanların %15’i her yıl aniden ıslatmayı kesip kuru olarak kalkmaktadırlar.

Anne babaların ve çocukların bedenen ve ruhen zorlanmaları

Anne babalarına yük oldukları için çocukların çoğu, yatağa işediklerinden dolayı utanıyor ve suçluluk duygusu hissediyorlar. Sosyal yaşamdan mahrum kalmaları bile nadir görülen bir durum değil ve başka çocuklar tarafından alay edilmekten korktukları için sınıf ve tatil gezilerine katılmaktan kaçınıyorlar. Altını ıslatan çocukların özdeğer duygusu diğer çcucuklara karşın düşüktür.

Anne babalar da utanıyorlar ve suçluluk duygusu hissediyorlar, çünkü çocuklarının eğitiminde hata ettiklerini düşünüyorlar. Yıkanacak çamaşırın çoğalması iş fazlalığı nedeniyle kızgınlık ve saldırganlık meydana getirebilir.

İdrar torbası ve beyin nasıl çalışır?

İdrar üretimini Antidiüretik Hormon (ADH) sağlamaktadır. Takriben üç yaştan itibaren beyindeki hipofiz bezinden günlük ritim içerisinde ADH hormonu salgılanmaktdadır. Böylece geceleyin gündüzünkinden daha az mikdarda idrar üretilmektedir.